Termal Kamera İncelemesi

Termal Kamera İncelemeleri Neden Gereklidir? Termal kamera ile inceleme, kızıl ötesi termal kameralar ile yapılan, sistemin sıcaklık tanısını gösteren inceleme şeklidir. Termal kamera incelemesi ile gözle görülemeyen özellikle yangına sebep olabilecek, aşırı ısınma olan sorunlu bölgeler tespit edilir ve ileride oluşabilecek yangın ve kazalarında önüne geçilebilir. Uygulama olarak elektriksel sistemler, elektromekanik ve mekanik uygulamalar, bina yalıtımları, sağlık sektörü gibi birçok alan sıralanabilir. Bunlardan en yaygın olanı iş sağlığı ve güvenliğinde önemli bir yere sahip olan elektrik iç tesisatları ve elektrik panolarıdır. Termal Kamera İncelemelerinin Elektriksel Uygulamaları Termal kamera incelemesinin elektriksel uygulamaları kabloların, her türlü elektriksel bağlantı noktalarının (sigorta ve şalter bağlantıları), elektrik panolarının ve içindeki bütün ekipmanların, kondansatörlerin, trafo hücrelerinde bulunan ayırıcı ve kesicilerin incelenmesi olarak sıralanabilir. Termal Kamera İncelemeleri ile İlgili Mevzuat Termal kamera incelemeleri ve kontrolleri elektrik iç tesisat kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi için büyük önem arz etmektedir. Termal görüntüleme yapılmadan elektrik tesisat kontrolünün sağlıklı bir biçimde yapılamaz. Elektrik Tesisat Uygunluk Belgesi olarak adlandırılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinde istenen bu belgenin hazırlanmasında termal kamera incelemesinin de yapılması gerekmektedir. 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında, elektrik iç tesisat kontrolü ve elektrik tesisat uygunluk belgesi ölçümleri yılda 1 kez periyodik olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında, elektrik tesisatının periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması gerekmektedir. (Ek-1 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Uygulanacak Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları) Sayın Enerji - Termal Kamera Görüntüleme ve İncelemesi Çalışmaları Firmamız, işletme bünyesindeki elektrik tesisatına ait tüm bileşenlerin ve elektrik panolarının termal kamera görüntüleme ve incelenmesi hizmetini sunmaktadır. Bu kapsamda, detaylı termal kamera inceleme raporu hazırlanmaktadır.